CV: Inge Brink Hansen, Logopæd og sangpædagog

Udannelse

 • Cand.mag i musik og logopædi fra Københavns Universitet, hhv. Afdeling for Musikvidenskab  og Audiologopædi.
 • Privatuddannet sanger/sangpædagog.
 • Kurser i stemme, palpation og stammen hos Jan Tinge, MLMT (manuel terapi) hos Leslie Matthiesson, EVTS (Jo Estill v. Dorte Hylstrup): Level 1 og 2 og Belting.
 • Desuden div. kurser bl.a. Alf efteruddannelseskursus på Nyborg Strand, og Roy Hart stemmekursus.
Praksiserfaring
 • Logopæd,  stemmedannelseslærer, sanger, sangpædagog, korleder, foredragsholder, projektkoordinator, kursusleder, censor på Stemmebrugens Didaktik på Retorik på KU.
 • Aktuel beskæftigelse, siden 2006:
 • Logopæd på CSV, Center for Specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune. (Udredning af stemmeproblemer, vurdering af potentialer, undervisning v. stemmevanskeligheder og stammen, løbsk tale, dyslali, laryngeal dystoni, samt vejrtrækningsproblematikker DB/VCD/EILO.

Tillidsposter

 • Medstifter af foreningen Laryngeal Dystoni og andre sygdomme 2023
 • Medstifter af foreningen Dansk Stammeforum 2022
 • Kasserer for foreningen Stemmens Dag siden 2006
 • Formand for Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri (DSLF) fra 2020, og bestyrelsesmedlem fra 2016
 • Bestyrelsesmedlem, medarbejderrepræsentant, på CSV fra 2017-2023
 • Bestyrelsesmedlem af Dansk Vokalforening fra 2004-2006

Oplæg på internationale og nationale konferencer

 • Nordisk stammekonference, Bergen 2011
 • PEVoC, Prag 2013
 • Voice and Brain, Salzburg 2016
 • ALF, Nyborg Strand 2017
 • PEVoC København 2019
 • International EILO-konference Bergen 2022

Oplæg på netværksdage for logopæder

 • Om funktionelle stemmelidelser
 • Om løbsk tale
 • Om stammen
 • Om spastisk dysfoni og holistisk behandling
 • Om hvad logopæder kan gøre for sangere med stemmeproblemer

Kurser for logopæder

 • “Stammeundervisning i CSV modellen” m. Lise Reitz
 • “Hvad logopæder kan gøre for sangere med stemmeproblemer”

CD- udgivelser

 • Lux Vivens 1998
 • Vox Angelica 2000

KSelvstændig virksomhed m. sang-og stemmekurser og soloundervisning i tale og sang for virksomheder og private fra 2000. Herunder bl.a. kurser for:

 • Herlev Musikskole
 • Vigdis
 • Opus
 • Choret
 • Metropol
 • Fredensborg Provsti
 • Nærum Gymnasium
 • Advokatfuldmægtiguddannelsen
 • Foreningen af Daghøjskoler
 • Københavns Kommune
 • Farum Familiesvøm
 • Koret Kakafonia
 • Bjuv Kantori, Sverige

Artikler

 • Anerkend McGuireprogrammet, ALF. 2009
 • Hvad gør man, når voksne synge falsk? KU 2012
 • Funktionelle stemmelidelser, endnu et bidrag til nyorientering, ALF 2021
 • Høringssvar til Socialstyrelsen ang. stammen 2022
 • Strubeplanken, en ny strækøvelse for struben, ALF 2024

Har desuden været:

 • Sanglærer på Præsternes efteruddannelse, Pastoralseminariet i København fra 1995-2018
 • Kirkesanger ved opstandelseskirken i Albertslund fra 2013-2015
 • Sanglærer på Københavns Universitet, Afdeling for Musikvidenskab fra 1995-2013
 • Medarrangør af Stemmens Dag 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2020
 • Stemmedannelselærer på  Advokatfuldmægtiguddannelsen fra 2005-08.
 • Modulansvarlig på PD modulet talevanskeligheder på Talepædgagouddannelsen  på CVU København og Nordsjælland fra 2006-2007
 • Stemmedannelselærer på  Talepædgagouddannelsen  på CVU Storkøbenhavn fra 2006-2007
 • Stemmedannelselærer på Talepædgagouddannelsen  på CVU København og Nordsjælland fra 2005-2007
 • Sanglærer på Frederiksberg Seminarium 1999- 2000
 • korleder
 • Korleder og musiklærer på Vidarskolen 1991-1996
 • Givet Solo og ensemblekoncerter fra 1992.
 • Projektkoordinator for og initiativtager til Hildegardfestivalen 1998 i Rundetaarn
 • Initiativtager til dannelsen af Det danske Hildegardensemble 1997 samt kormedlem indtil 2001
 • Korleder fra 1984-1987 og 1991-1996 og fra 2009-2011