Sang og syng med sjælen

Soloundervisning

Sangundervisning er for mig formidling af kontakt til dig selv og dit eget udtryk. Det er dig, der er i centrum og din proces, der er afgørende. Det er ikke så meget en æstetisk proces, som det er at få fat i modet til at være i sig selv, og opdage stemmens potentiale. At turde være den, som stemmen fortæller, du er. Undervisningen er baseret på grundigt fysiologisk kendskab, årelang pædagogisk erfaring og menneskelig indsigt. Atmosfæren er tillidsfuld og rummende.

Kurser

Sang – sjælens udtryk – er ikke afhængig af en særlig sangbegavelse. Kurserne henvender sig derfor til alle, der har lyst til at udforske og udfolde sig selv og sin stemme.

Når du synger, kommer du i kontakt med de dybeste lag i sjælen. Gennem harmoniserende sang- og stemmeøvelser, der er inspireret af Die Schule der Stimmenthüllung, får du mulighed for at bearbejde dig selv og dine forsvarsværker på en nænsom og frydefuld måde. Fysiske og sjælelige blokeringer gennemarbejdes samtidigt og hvor stemmen før blev hæmmet i sit udtryk, kan den nu udfolde sig langt friere.
Gennem sangudøvelsen udvikler vi på kurserne et nærvær og en lydhørhed både overfor stemme og klang men også overfor hinanden, hvilket skaber gensidig åbenhed og forståelse.

Vi vil sammen lave stemme- og kropsøvelser, der frigør stemmen, synge sange, kanons og småsatser, der er lette at lære udenad, så vi ikke hæmmes af at skulle se på noder, og vi vil arbejde på at udvikle stemmerne individuelt, så hver især kommer videre ud fra sine egne forudsætninger, samt evt. arbejde med improvisation.